Slide Lumencoffee is open now AM Երկու գժերի մասին Սուրճը բնության մասնիկներից է, ում հետ կառընչվենք ամէն օր: Լինելով երաժիշտ, սուրճ սարքելը արվեստ եմ համարում: Վերջին չորս տարիներին աշխատեցի եւ սովորեցի սուրճ բովել եւ լավ սուրճ ստանալ՝ SCA չափանիշներով Kaleicoffee.co, Պէյրութ-Լիբանան-ում: Ուզում եմ գիտելիքներս ներդնել Երեւանի սուրճի մշակույթի զարգացման եւ սարքել ձեր երազած սուրճը: Առաջին մասնագիտությամբ ինժեներ եմ, հետո՝ լուսանկարիչ: Փորձում եմ ձեռք բերել երրորդը՝ բարիստա: Սուրճ սկսել եմ խմել 27 տարեկանից: Այն ինձ համար ոչ միայն էներգիայի աղբյուր է, այլև մի ողջ մշակույթ, որն արդեն երկու տարի է, ինչ սկսել եմ ուսումնասիրել:
Արի՛ մեզ հյուր, ու ես կպատրաստեմ քո երազած սուրճը:
Միասին կստեղծենք քո երազած սուրճը մեզ մոտ կգտնես սուրճ և սարքավորումներ նաև քո տան համար ներկրում ենք կանաչ սուրճի տեսակները տարբեր երկրներից ունենք բազմատեսակ պատրաստման եղանակներ՝ քեմեքս, աէրոպրեսս, քոլդբրյու և այլն արի՛ Տերյան 3ա՝ զրուցենք սուրճի մասին քեզ կսովորեցնենք ավելի սիրել սուրճը ամեն օր բովում ենք թարմ սուրճը մեր բովարանում Projects created by us specialty shop Շանթ Ղազար roastery and 1. 2. 3. Coffee About project Արթուր Լյումեն Lumen Coffee specialized cafe, shop.
We bring the best coffees in the world and roast. It is very important to use freshly squeezed coffee, as the taste qualities are lost within a few days. The cafe also grows packaged coffee for the home.

Slide cups We sold 27940+

Slide Packages for organizations We sold 27.940+ cups Goal is 50.000 cups 90+ participants 124+
organizations
0
days left
We offer companies to give 1 cup of coffee to their employees, which costs 500 AMD. Employees can have their coffee from November. CHOOSE THE PACKAGE AND FILL IN YOUR INFORMATION

Slide About two crazies Coffee is a part of nature that we get in touch with every day. As a musician, I consider making coffee an art. I spent the last four years at Kaleicoffee.co in Beirut, where I worked, learned how to roast coffee according to SCA standards, and get the best coffee. I would like to contribute my knowledge to the development of Yerevan coffee culture and to be a part of making the coffee you all dream of. I am an engineer by first profession, and a photographer by second. I'm trying to get my third, which is barista. I started drinking coffee when I was 27 years old. It is not just a source of energy for me, but a whole culture that I have been studying for two years now. Come visit us and I will make your dream coffee. Together we will create the coffee of your dreams You will find coffee and equipment for your house with us We import green coffee from different countries We have a variety of cooking methods: kemex, aeropress, coldbrush, etc. Come on, Teryan 3a, let's talk about coffee We will teach you to love coffee more We roast fresh coffee in our frying pan every day SHANT GHAZAR ARTHUR LUMEN

Slide Always crazy music There will always be a coffee queue here We will test coffee on the 2nd floor Slide You can make awesome photos from the above Shant will roast fresh coffee every day Slide As well as a coffee streaming corner There will be a long table for computer workers

Slide We are a coffee-loving nation Yerevan, Teryan 3a, +37491471989, info@lumencoffee.am We are a coffee-loving nation 3a Teryan St., Yerevan, +37491471989, info@lumencoffee.am